Haber & Duyurular
Tmn Gster
  Pedodonti ( ocuk Di Hekimlii ve Koruyucu Tedavi )

ocuklarda daimi dilerin nemi
ocuklarda genellikle ilk daimi di 6 yanda sren birinci byk az diidir.6 ya ocuklarn henz az hijyenini ok iyi salayamadklar bir yatr,buna ramen ocuklarn aznda mr boyu kullanacaklar ilk daimi dileri azdadr.

Peki bu durumda ne yapmal ki ocuk birinci byk az diini rtmesin?
Bunun cevab ocuklara daha nce de belirttiimiz gibi di fralama alkanlnn kazandrlmas,rk oluturucu besinlerden uzak durmas nerilir. Bunun yannda di hekimi tarafndan koruyucu tedaviler uygulanarak ocuklarn daimi dilerinin rmesi nlenir.
Dzenli olarak 6 ayda bir ocuk di hekimine getirilirse,kliniimizde de uygulamakta olduumuz TOPKAL FLUOR uygulamas ve FSSR SEALANT uygulamas yaplabilir.
Topikal fluor uygulamas ocuun daimi dilerini glendirir,daimi dilerin re kar daha direnli olmasn salar.
Fissr sealantlar ise byk ve kk az dilerin zerinde bulunan girinti ve kntlarn rtlmesiyle eker,ikolata vs.gibi rk oluturucu maddelerin diin yzeye tutunmasn ve o girintilerden girerek dii rtmesini nler,ayrca iersinde bulunan fluorid sayesinde diin dier blgelerinin de rmemesine katkda bulunur.

ocuklarda St Dilerinin nemi
St dileri geici olduu iin ebeveynler tarafndan genellikle nasl olsa bu diler deiecek denerek pek nemsenmez.Dolaysyla bu tarz bir dnce st dilerinin temizliinin ihmaline ve rmesine sebep olur. Unutlmamaldr ki st dilerindeki rkler hem ocuun dilerinin armasna sebep olur,hem de daimi dilerine zarar verir.

St dileri ihmal edilip dolgu ile kurtarlamad zaman ekilmesi gerekir,erken st dii kayb ocuklarn daimi dilerinin aprak olmasnn en nemli etkenlerinden birisidir. Erken st dii kayb sonucunda azda bulunan diler bolua doru kayar ve daimi dilerin srecei yer kalmaz sonu apraklktr.Dolaysyla st dilerinin sal ok nemlidir.ocuklarda az hijyeni ocuun ilk dileri srd andan itibaren balamaldr.
Henz bebek iken yaplmas gereken ey temiz bir bez parasyla bebein dilerinin zeri her emzirme veya mama yedikten sonra yaplmaldr. ocuun ya biraz daha bynce(2ya) di fras kullanlmaya balanmaldr.

Bebeklerde Di r (Biberon r)

Bebeimin dileri srer srmez rd. Nedeni ne olabilir?
Bebeklerde bazen dilerin zerinde srer srmez kahverengi lekeler olutuu ya da bu dilerin krlp dkld gzlenir. Aslnda bu lekeler di rkleridir ve diler de rk nedeniyle krlr. Bu kadar erken bir dnemde rk olumasnn nedeni de biberon r ad verilen rklerdir. Bebek beslenmesinde en nemli besin olan anne st ya da inek st doal olarak eker ierir. Gece yatmadan nce yada uyku srasnda bebek anne st ya da biberon emerse st azda birikerek mikroplarn dileri rtmesi iin elverili bir ortam oluturur. Bu nedenle zellikle gece beslenmesi sonras dilerin temizliine zen gsterilmelidir.

Biberon rnden korunmak iin ne yapmak gerekir?
Bebeklerde meydana gelen rklerin tedavisi ok g olduundan, koruyucu nlemlerin erken dnemde alnmas gerekir.

Bunlar nelerdir?
* Bebeinizin gece aznda biberonla uyuma alkanln nleyin.
* Beslendikten sonra uyutmaya aln.
* Biberondaki ste eker, bal pekmez gibi tatlandrclar ilave etmeyin.
* Bebek beslendikten sonra mutlaka su iirin.
* lk dilerin srmeye balamasyla gece ve sabah beslenmeleri sonras temiz, slak bir tlbent ile dilerini silerek temizleyin.

Biberon rnn nemi nedir?
Biberon r grlen diler tedavi edilmezse ar yapar ve iltihaplanr. ltihapl ya da aryan diler bebein huzursuzlanmasna ve beslenme dzeninin bozulmasna neden olur. ltihap alttan gelecek kalc diler de etkileyip ekillerinin bozuk olmasna yol aar. Bu diler ekilmek zorunda kalrsa ocukta konuma problemleri ortaya kabilir.

Biberon emmedii halde bebeimin dileri rd neden olabilir?
Biberonun yan sra emziklerin alayan bebekleri susturmak amacyla bal, pekmez, reel gibi tatlandrclara batrlarak verilmesi de biberon rklerinin baka bir nedenidir. Bunun yan sra, diler srdkten sonra oyalanmak amacyla bebein eline verilen karbohidratl-ekerli gdalar da di rklerine neden olur. ocuu bu tr gdalarn yerine elma, havu gibi besin deeri yksek; di temizliine yardmc gdalara ynlendirmek gerekir.

Fluorid Uygulamalar:
Gnmzde di hekimliinde ve dier tp bilimlerinde koruyucu hekimlik nem kazanmtr. Di hekimliinde de koruyucu hekimlik denilince akla dilerin rmesini nlemek gelir. Dileri re kar direnli bir hale getirmek iin kullanlandmz madde FLUORD dir. Fluorid dilerin rmesini nleyen,dilerin yapsn kuvvetlendiren bir elementtir. Fluorid di macunlarnn iinde bulunduu gibi baz besin maddelerinde de bulunur. Fakat ocuklar ou zaman dilerini fralamay ihmal ettikleri iin dilerinin re kar diren kazanabilmeleri iin yeterli fluorid almam olurlar. Bu durumu bertaraf edebilmek iin kliniklerde profesyonel TOPKAL FLUORD uygulamalar yaplmaktadr.

Profesyonel Topikal fluorid tatbiki sadece di hekimleri tarafndan uygulanlabilen bir yntemidir. Topikal fluorid uygulamas zellikle dileri rmeye meyilli ocuklarda uygulanr. Bu sayede yeterli miktarda fluorid diler zerine depolanr ve dilerin yaps glendirilerek re kar direnli olur. Topikal fluorid uygulamas her 6 ayda bir yaplrsa ancak etkili olabilir. Bunun iin ocuklarnz her 6 ayda bir dzenli olarak di hekimine getiriniz...

Fissur sealent uygulamalar:
Fissr sealantlar da koruyucu hekimlik kapsamnda byk ve kk az dilerin zerinde bulunan girinti ve kntlarn rtlmesiyle eker,ikolata vs.gibi rk oluturucu maddelerin diin yzeye tutunmasn ve o girintilerden girerek dii rtmesini nler,ayrca iersinde bulunan fluorid sayesinde diin dier blgelerinin de rkten korunmasna katkda bulunur.


Site erii tavsiye niteliinde olup, reete ya da tedavi yntemlerinizi deitirmeye ynelik deildir. Sayglarmzla.
  Sk Sorulan Sorular
Tmn Gster
Ana Sayfa | Dr. Hakan ETNER | Sk Sorulan Sorular | Online Randevu | Muayenehanemiz | letiim
Copyright 2010 Dr. Hakan etiner. Tm Hakk Sakldr. Site Creation and Technology byLifecrea Advertising