Haber & Duyurular
Tmn Gster
  Periodontoloji ( Di Eti Hastal )

Periodontoloji di ve die benzer dokularn evresinde oluturan destek yaplara ait (kemik, dieti sement, periodontal memran) hastalk tehis ve tedavi yntemlerini inceleyen bilim daldr.

Dieti hastalklarnn tedavisi olarak da bilinen periodontoloji, dii tutan destek dokularn (dieti, ene kemii, dii kemie balayan dokular ve komu di yzeyi) hastalklarnn tedavisinin yapld bilim daldr. Dieti hastal toplumumuzun ounluunu etkileyen bir hastalk olmasna ramen; etkeni, sonular ve tedavisi konusunda ok az bilgiye sahip olunan ve sinsice seyreden bir hastalktr.

Halk arasnda 'piyore' olarak da bilinen di eti hastal (periodontitis) tedavi edilmez ise di kayb ile sonulanan iltihapl bir tablo oluur.

Salkl dieti, portakal kabuu gibi hafif przl , di ile olan snr dzgn bir hat halinde ve pembe renkli bir grnmdedir. Salkl di eti fralarken veya yemek yerken kanamaz.

Diler dzgn temizlenmediinde, zerlerinde ve aralarnda biriken yiyecek artklar bakteriler retirler. Bu bakteriler di zerinde bakteri pla denen bir tabaka olutururlar.Bakteri pla kaldrlmazsa sertleir ve dita ya da tartar olarak isimlendirilen birikintiler oluur. Plaktaki bakteriler tarafndan retilen toksinler (zararl maddeler) dietlerine zarar verir. Toksinler dietlerinin etrafndaki destek dokularn ykar, dilerden uzaklar, oluan periodontal ceplerde daha fazla bakteri pla birikir. Periodontal hastalk gelitike cepler daha da derinleir. Bakteri pla dilerin aa km kk yzeylerine yapr. Dilerin kemik destei yok olur. Tedavi edilmeyen diler sallanmaya balar ve sonunda kaybedilir.

Di eti Hastalnn Belirtileri :
* Kanama
* Dietinde ime ve kzarma
* Dietinde ekilme ve aa kan kk yzeylerinde hassasiyet
* Dieti kenarlarnda veya diler arasnda, di talarna bal olarak grlen siyah alanlar,
* Di ile dieti arasndan gelen iltihap,
* Dilerde grlen sallanmalar, uzamalar,dilerin yer deitirmesi
* Azda kt koku ve tat

Dieti Hastal Nasl nlenir? Periodontal hastalklarn nlenmesinde nemli rol oynayabilirsiniz. Yaam boyu dilerinizi azda tutmak iin bakteri plann, di fralamas ve di ipi kullanlmas ve kimyasal ajanlarla dzenli olarak her gn, dilerden uzaklatrlmas gerekmektedir.

Yukarda saylanlara ek olarak di hekimine dzenli gidilerek kontrollerin yaptrlmas son derece nemlidir. Gnlk az bakm di talarnn oluumunu en az seviyede tutmakla beraber tamamen nleyememektedir.
Bir di hekimi tarafndan yaplacak di ta temizlii; sizlerin di fras, di ipi ile temizleyemediiniz blgelerdeki sertlemi di talarnn ortamdan uzaklatrlmasn salar. Di talarnn kaldrlmasna di ta temizlii ismi verilmektedir. Di hekiminizin sizin zel gereksinimlerinize gre kiisel bir az bakm plan yapabilir. Bu programla dileriniz ile di etlerinize zarar vermeksizin di fralamay ve di ipi kullanmay uygulayabilirsiniz.

Di hekimini dzenli ziyaret ederek az salk rnleri hakknda di hekiminizden neriler alabilirsiniz. Piyasada pek ok eit di fras, di ipi, az gargaralar ve diler aras temizleyicileri bulunmaktadr. Di hekiminiz size en uygun olan rnleri semenizde yardmc olacaktr.

Dieti hastalklarnn erken safhalardaki tedavisi genellikle di ta temizlii ve kk yzeyi dzletirmesidir. Bu aamalarda dilerin etrafndaki ceplerden bakteri birikintileri ve di talar uzaklatrlr ve kk yzeyleri dzletirilir. Bu ilemlerle iltihaba neden olan bakteriler ve toksin maddeler azdan uzaklatrlr. Dieti hastalklarnn erken safhalarnda uygulanan bu ilemler genellikle yz gldrc sonular iin yeterli olmaktadr.

Daha ilerlemi vakalarda cerrahi mdahale gerekebilir. Cerrahi mdahalenin amac; derin ceplerdeki di talarn ve hastalkl dokular ortamda uzaklatrarak iyilemenin olabilmesi iin kk yzeylerini dzletirmek ve dietlerine kolay temizlenebilmesi iin ekil vermektir.


Site erii tavsiye niteliinde olup, reete ya da tedavi yntemlerinizi deitirmeye ynelik deildir. Sayglarmzla.
  Sk Sorulan Sorular
Tmn Gster
Ana Sayfa | Dr. Hakan ETNER | Sk Sorulan Sorular | Online Randevu | Muayenehanemiz | letiim
Copyright 2010 Dr. Hakan etiner. Tm Hakk Sakldr. Site Creation and Technology byLifecrea Advertising